MENU

Chi tiết sản phẩm

CASTROL HYSPIN AWS 46/68

Mã SP: CASTROL

Giá: 48.000₫

Mô tả:

Dầu thủy lực Castrol AWS 46/68.

Ứng dụng:

Dầu thủy lực Castrol AWS 46/68 được khuyên dùng cho hầu hết các hệ thống thuỷ lực, hệ thống cần cẩu, ben, hệ thuỷ lực xe, các bơm, các hệ thống tuần hoàn công nghiệp.